2012-02-14 00:00:00

Vježba za tambure 3013 Koračnica
Obrada vježbe 13 za 3. razred tambure u glazbenim školama prema knjizi "Škola za tambure 2" Ž. Bradića.
Prilagođena za vježbanje u tri tempa.

www.skole.hr