2005-09-07 00:00:00

Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost te postotni i kamatni račun - IDiMaSU
IDiMaSU je Interaktivni - Multimedijalni digitalni sadržaj za samoučenje. Obrađuje temu iz matematike: Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost te postotni i kamatni račun.

Svrha IDiMaSU-a je omogućiti učenicima osnovnih i srednjih škola učenje i provjeravanje gradiva iz zadane teme. Sadržaj može poslužiti studentima Ekonomskog fakulteta kao materijal za ponavljanje i utvrđivanje gradiva te odraslim osobama kao pomoć u razumijevanju svakodnevnih problemskih situacija kao što su na primjer - kredit i otplata kredita.

IDiMaSU je namijenjen širokom krugu korisnika i zbog toga je sadržaj podijeljen u 3 razine učenja. U prvoj razini obrađuju se osnovni pojmovi i namijenjena je onima koji se prvi put susreću s temama: Omjeri, Razmjeri, Proporcionalnost, Postotci i Jednostavni kamatni račun.
 
Druga razina namijenjena je onima koji su savladali početna znanja te žele proširiti i steći nova znanja iz zadanih tema (Omjeri, Razmjeri, Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost, Postotni račun, Jednostavni i složeni kamatni račun).

Treća razina namijenjena je onima koji se detaljnije bave temama: Smjesa i dioba, Kapitalizacija, Kredit i Ulog.

Cjelokupni sadržaj IDiMaSU-a je metodičko-didaktički obrađen kroz cjeline Uvod, Objašnjenje, Vježbe, Pregled i Provjera znanja te tako korisnicima omogućava cjelovito i uspješno učenje.

www.skole.hr