2012-01-12 00:00:00

Sastav zraka i njegova svojstva
Materijal je u obliku slika, snimljenih na satu kemije i pratećeg teksta, koji pojašnjava pokuse. Materijal je formiran po udžbeniku  Kemija 7, autora Draginje Mrvoš-Sermek , Maje Kovačević i Davora Barić, kao i Radne bilježnice, autora Draginje Mrvoš-Sermek, Davora Barić i Nikoline Ribarić. Pokusi su rađeni u o običnoj učionici,  uz minimalne tehničke uvjete,  snimao je netko od učenika, a sve u cilju da se učenici motiviraju i zainteresiraju za gradivo kemije, koje je većini  teško razumljivo.

www.skole.hr