2012-03-06 00:00:00

Problemi Afrike
Ukratko predstavljeni najveći društveni problemi afričkih država (siromaštvo, bolesti, ratovi i dr.)

www.skole.hr