2011-08-22 00:00:00

Istanbul/Carigrad/Konstantinopoils
Fotografije s komentarima: kao glavnog grada Bizantskog pa Otomanskog carstva te danas.

www.skole.hr