2013-08-29 00:00:00

Pomična mjerka
Prikaz pomične mjerke koji se okretanjem kotačića miša može po potrebi povećati i tako se učenicima može jasnije prikazati način upotrebe pomične mjerke. Materijal je izrađen po primjeru sličnog materijala Daniela Mentrarda na čijim stranicama se može naći mnoštvo materijala iz matematike, fizike, kemije, --- (http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Sciences/accueilscie.htm)

www.skole.hr