| 22. 1. 2018. u 11:51 sati | pošalji link
Kriteriji natjecanja


Scenariji koji se prijave na natjecanje bit će pregledani u dva kruga.

U prvom će se krugu diskvalificirati scenariji koji nisu u skladu s pravilima natjecanja i ne zadovoljavaju osnovne kriterije.

Nakon prvog kruga preostale će scenarije pregledati Ocjenjivački sud natjecanja na temelju kriterija za ocjenjivanje i odrediti pobjednike natjecanja.

 

 


Osnovni kriteriji


Prijavljeni scenarij treba biti utemeljen na lektirnom djelu s popisa školske lektire za osnovnu i srednju školu.
Scenarij se može temeljiti i na kreativnom povezivanju više književnih i/ili višemedijskih tekstova od kojih temeljni mora biti lektirno književno djelo.
Scenarij treba biti oblikovan u duhu tolerancije (nacionalne, etničke, vjerske, rasne, spolne, rodne i drugih) na način da ne potiče nasilje ili vrijeđanje.

Djela koja obrađuju teme diskriminacije, odnosno suočavanja s nasiljem, ne spadaju pod ovaj kriterij ako je obrada primjerena dobi gledatelja.
Prijava i scenarij moraju biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, ali predstava, tj. dijalozi i monolozi unutar predstave, mogu biti na hrvatskim dijalektima, kao i na stranim jezicima (uz što je potrebno dostaviti i prijevod na hrvatski standardni jezik).
Scenarij mora predviđati predstavu u trajanju od najmanje dvije do najviše tri minute (ne uključujući pauzu između činova).

 

Kriteriji prema kojima će Ocjenjivački sud ocjenjivati prijavljene scenarije ocjenama od 1 do 3 su sljedeći:
 

Usklađenost s izvornikom /porukom izvornog književnog predloška         

Usklađenost s proživljenim iskustvima učenika ciljane dobi

Cjelovitost zapleta i mogućnost praćenja radnje

Poticajno-motivacijski učinak na publiku

Upotreba jezika i izričaja s ciljem ostvarivanja dramskog učinka

Opis lutaka i scenografije s ciljem ostvarivanja dramskog učinka


Napomena:
Lutke se u ovom kontekstu promatraju kao lik i procjenjuju kroz opis u scenariju, jednako kao i scenografija i načini animacije lutaka. Stoga prilikom prijave nije potrebno prilagati vizualno rješenje već je potrebno u scenariju detaljno opisati lutke i scenografiju.


Izvedbene mogućnosti

Obrazloženje odabira književnog predloška

Opći dojam
Ovim kriterijem ocjenjivat će se opći dojam koji se kod Ocjenjivačkog suda stvara o scenarijima temeljem kombinacije svih ranije navedenih kriterija.