preskoči na sadržaj

Aktualni natječaji za učenike

Autor: Ana Orlović

Zainteresirani učenici svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj mogu se prijaviti, ovisno o dobi  ili kategoriji natječaja, na neki od aktualnih natječaja o kojima donosimo više informacija u nastavku. Cilj natječaja je poticanje kreativnosti i inovativnosti kod djece te podizanje svijesti o određenim prirodnim pojavama ili granama znanosti. To im je omogućeno kroz razne oblike stvaralaštva - likovno, literarno, kartografsko, multimedijalno, ...


Potrebno je napomenuti da je jedan od aktualnih natječaja - "Natječaj ideja i kreativnih radova na temu nenasilja i mirnog rješavanja sukoba pod nazivom: Možemo to riješiti!", osim učenicima osnovnih i srednjih škola, namijenjen i nastavnicima i profesorima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj.

Natječaj za dječje literarne i likovne radove na temu "Katastrofe i djelovanja žurnih službi"

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Služba za civilnu zaštitu donijela je Odluku o provedbi natječaja za likovne i literarne radove učenika osnovnih škola iz Republike Hrvatske na temu "Katastrofe i djelovanja žurnih službi" s ciljem podizanja svijesti o postojanju opasnosti od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nesreća i katastrofa.

Natječaj je objavljen u Glasilu Državne uprave za zaštitu i spašavanje „SOS112“, a provodi se do 15. ožujka 2011. godine u 4 kategorije:

 1. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda
 2. literarni radovi učenika od I. do IV. razreda
 3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda
 4. literarni radovi učenika od V. do VIII. razreda

Radove učenika moguće je dostaviti do 15. ožujka 2011. godine nadležnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, tj. Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb na adresu Zadarska 80, 10000 Zagreb.

SFeraKon 2011. - natječaj za dječje literarne i likovne radove

Društvo za znanstvenu fantastiku SFera djeluje kao udruga koja promiče fantastiku i znanstvenu fantastiku u Hrvatskoj, te potiče domaće SF stvaralaštvo kroz kulturne programe, poput SFeradionice (radionice kreativnog pisanja), Lekt-SF-Ire (književnog kluba), SF Vintage (projekcije filmova s predavanjima), Predavanja u Sferi, Sfera u Profilu, i SFeraKon.

Sfera dodjeljuje najstariju nacionalnu nagradu za domaća znanstvenofantastična djela - nagradu SFERA. SFERICAMA se od milja nazivaju nagrade pobjednicima SFerinog literarnog likovnog natječaja za djecu i mlade koje se na SFeraKonu djeci i mladima tradicionalno uručuju ravnopravno i istovremeno kad i odraslima nagrada SFERA.

SFerakon (www.sferakon.org) je konvencija fantastike i znanstvene fantastike koja će se ove godine održati 33. put za redom. O točnoj lokaciji i terminu održavanja Sferakona nagrađeni učenici bit će pravovremeno obaviješteni.

Teme za SFerin literarni i likovni natječaj za djecu i mlade za 2011. godinu

Osnovna škola ( od 1. do 4. razreda)

Literarni radovi:

 • Svemirac u mojoj glavi
 • Nova učiteljica mumija

Likovni radovi:

 • Svemirski princ
 • Odjeća budućnosti

Osnovna škola ( od 5. do 8. razreda)

Literarni radovi:

 • Zaljubljeni izvanzemaljac
 • Kad kompjuteri polude

Likovni radovi:

 • Izgubljeno kraljevstvo
 • Kad kompjuteri polude

Likovni radovi se mogu slati isključivo poštom na adresu: Mentor (za SFerin natječaj), D. Bazjanca 15, 10 000 Zagreb.

Literarni radovi mogu se poslati i na e-mail adresu: natjecaj@sfera.hr

Učenici likovne i literarne radove mogu slati do 15. ožujka 2011. godine.

Nagrade Barbara Petchenik za dječju kartu svijeta za 2011.

Nagradu Barbara Petchenik pokrenulo je Međunarodno kartografsko društvo (International Cartographic Association - ICA) 1993. godine. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine za vrijeme međunarodne kartografske konferencije, po mogućnosti barem jedna za svaki kontinent, s posebnom pažnjom posvećenom dobi djeteta koje je nacrtalo crtež.

Ciljevi natjecanja su promoviranje dječjeg kreativnog prikazivanja svijeta u grafičkom obliku, poboljšanje njihove kartografske percepcije i percepcije okoline.

Zemlje članice ICA-e (Međunarodnog kartografskog društva, a među njima je i Hrvatska) prikupit će karte na temu "Život u globaliziranom svijetu" što su ih nacrtala djeca mlađa od 16 godina. To je tema sljedeće izložbe dječjih radova Barbara Petchenik na međunarodnoj kartografskoj konferenciji koja će se održati od 3. do 8. srpnja 2011. godine u Parizu.

Natjecanje u Hrvatskoj provodi Hrvatsko kartografsko društvo. Radove za natječaj treba poslati najkasnije do 10. ožujka 2011. na adresu koordinatorice za Hrvatsku: Ivka Kljajić, Hrvatsko kartografsko društvo, Kačićeva 26, 10000 Zagreb.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: +385 1 46 39 481, faks: +385 1 48 28 081 ili e-mailom: ikljajic@geof.hr

Šest najboljih dječjih radova iz Hrvatske na temu "Život u globaliziranom svijetu" bit će izloženo na izložbi dječjih radova u sklopu 25. međunarodne kartografske konferencije u Parizu.

10. Natječaj za učeničku fotografiju "Eko-fotka 2011."

CIlj natječaja je poticanje i razvijanje ljubavi za prirodne ljepote zavičaja, razvijanje kritičkog mišljenja prema tendencijama koje narušavaju prirodnu ravnotežu te osvješćivanje potrebe da je svaki pojedinac dužan živjeti i djelovati u suglasju s prirodom.

Teme:

 • Etno baština moga zavičaja
 • Ovo nanosi bol našoj majci Prirodi (prikazati sve čovjekove aktivnosti koje narušavaju prirodnu ravnotežu, a ne samo otpad)

Propozicije:

 • U natječaju mogu sudjelovati učenici i učenice od petog do osmog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.
 • Svaki sudionik – učenik može sudjelovati s najviše četiri (4) fotografije, crno-bijele ili u bojama.
 • Broj sudionika u natječaju iz pojedine škole nije ograničen.
 • Fotografije moraju biti formata 21x15 cm (15x21 cm).

Autorima najboljih radova biti će dodijeljene plakete, pohvale i nagrade. U svakoj temi dodjeljuje se zlatna plaketa za prvo mjesto, dvije srebrne za druga mjesta, tri brončane za treća mjesta te tri pohvale. Proglašavaju se najuspješniji mentori te najuspješnija škola. Najbolji radovi biti će reproducirani u katalogu izložbe, a otvorenje izložbe bit će 6. svibnja 2011. u 15 sati.

Rok za dostavu radova je 11. travnja 2011. na adresu: Osnovna škola Ferdinandovac, p.p. 3, 48356 Ferdinandovac, „Za Eko - fotku“.

Likovni natječaj za izložbu pod nazivom "Sunce"

U sklopu 9. Festivala znanosti, koji će se održavati od 11. do 16. travnja 2011. u zagrebačkom Tehničkom muzeju, Opservatorij Hvar (Geodetski fakultet, Zagreb) organizira natječaj za izložbu pod nazivom „Sunce“.

Natječaj je namijenjen zagrebačkim osnovnoškolcima nižih razreda (od 1. do 4. razreda), koji se pozivaju da se odazovu i likovno izraze na temu „Sunce“. Izbor tehnike i načina izraza je proizvoljan (slike, crteži, skulpture, kolaži, mozaici, reljefi, instalacije, fotografije…). Učenike se želi potaknuti da budu kreativni u izboru tehnike i materijala. Zbog ograničenog izložbenog prostora, radovi ne trebaju prelaziti dimenzije A3 formata, odnosno 40 cm po dužini, širini i visini.

Izbor radova za izložbu vršit će se na slijedeći način:

 • Svaka škola izabire 10 najboljih radova, koje zatim prosljeđuje Opservatoriju Hvar (način preuzimanja po dogovoru - poštom, dostavom…).
 • Od pristiglih radova iz svih zagrebačkih škola Opservatorij Hvar će izabrati 20-ak, koji će biti izloženi u Tehničkom muzeju za vrijeme trajanja Festivala znanosti.

Cilj ovog edukativnog i zabavnog  projekta je približiti znanost djeci, a posebno astronomiju.

Rok za prijavu na natječaj je 25. veljače, a rok za predaju dječjih radova je 25. ožujka 2011. godine.

Likovni natječaj za učenike osnovnih škola na temu "Nacrtaj stih o cvijetu"

Centar za vizualnu kulturu djece i mladih raspisuje likovni natječaj za učenike osnovnih škola na temu "Nacrtaj stih o cvijetu“. Natječajem će se objediniti dva važna dana kroz jedan likovni zadatak - ilustraciju stiha. Naime, 22. travnja obilježava se Dan hrvatske knjige (22. travnja 1501. godine Marulić je u Splitu završio i potpisao slavnu Juditu, 22. travnja 1900. godine u Zagrebu je osnovano Društvo hrvatskih književnika). Istoga dana obilježava se i Dan planeta Zemlje - od 1992. godine, kada je na konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, na kojoj su sudjelovali brojni predstavnici vlada i nevladinih udruga, usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja. Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda 22. travnja proglasila je međunarodnim Danom planeta Zemlje.

Izbor stiha i  likovnu tehniku prepušta se učenicima i njihovim voditeljima, a format može (ne mora) odgovarati listu iz likovne mape.

Zadanu temu treba likovno obraditi prema odabranim nastavnim temama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu (PiP) za Likovnu kulturu. Mogu se primijeniti slikarske, grafičke i crtačke tehnike prema PiP-u (primjerice tuš, gvaš, akvarel, tempera, kolaž, linorez, kartonski tisak, kolografija...), uključujući crtanje na računalu, odnosno računalnu grafiku.

Izložba će biti otvorena 22. travnja 2011. u 12 sati u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik.

Radove treba poslati do 10. travnja 2011. na adresu Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik, Centar za vizualnu kulturu, n/r Zdenka Bilušić (uz napomenu “Za likovni natječaj”), Poljana 6, 22 000 Šibenik.

Natječaj ideja i kreativnih radova na temu nenasilja i mirnog rješavanja sukoba pod nazivom: Možemo to riješiti!

Forum za slobodu odgoja, uz potporu Veleposlanstva SAD-a, provodi natječaj u okviru projekta Mreža medijacijskih centara: Možemo to riješiti! Cilj natječaja je promicanje nenasilja i demokratske komunikacije među djecom i mladima uz poticanje kreativnosti i inovativnosti sudionika.

Natječaj je namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola, te nastavnicima osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Otvoren je od 21. veljače do 21. ožujka, a rezultati će biti objavljeni 4. travnja 2011. godine.

Učenici se prijavljuju individualno ili u skupinama, a mogu prijaviti projekt, literarno ili dramsko ostvarenje, fotografiju, multimedijalni uradak ili neki drugi oblik stvaralaštva na temu nenasilja i mirnog rješavanja sukoba. Nastavnici se prijavljuju individualno, a mogu prijaviti aktivnost na navedenu temu koja se može uvrstiti u školski kurikulum.

Nagrađuje se inovativnost, kreativnost, kvalitetu te učinak na krajnje korisnike.

Prijave se šalju:

 • poštom na adresu - Forum za slobodu odgoja, Kralja Držislava 12, 10000 Zagreb;
 • putem e-maila: mozemo.to.rijesiti@gmail.com s naznakom: za natječaj Možemo to riješiti!

Likovni natječaj "Lektira u slici"

Osnovna škola Vojnić iz Vojnića, uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i  Agencije za odgoj i obrazovanje, raspisuje likovni natječaj "Lektira u slici".

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola Republike Hrvatske. Motiv za likovno stvaralaštvo su likovi i događaji iz pročitanih lektira (prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu). Učenici će svojim likovnim radovima prikazati likove ili događaje iz pročitanih lektira iz tekuće školske godine.

Likovni radovi trebaju biti rađeni u dvodimenzionalnim tehnikama. Svaka škola može poslati do 25 individualnih radova (isključen rad u paru ili skupni rad). Natječaj je otvoren od 24. siječnja do 1. svibnja 2011.

Radove je potrebno slati na adresu: OŠ Vojnić (za likovni natječaj „Lektira u slici“), Starčevićev trg 3, 47 220 Vojnić.

Prispjele radove prosuđivat će i vrednovati stručno povjerenstvo od 9. do 16. svibnja 2011. godine.

Nakon prosudbe stručnog povjerenstva izdvajaju se radovi za izložbu, a posebno će biti izdvojeni nagrađeni radovi (za svaki razred po tri). Radovi se ne vraćaju.

Otvorenje izložbe učeničkih radova te dodjela priznanja i nagrada održat će se 3. lipnja 2011. godine u prostorijama OŠ Vojnić.

| 22. 2. 2011. u 13:19 sati | RSS | print | pošalji link |


Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za škole namijenjen učenicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih škola Nacionalni portal za učenje na daljinu Moodle Edu.hr portal CMS za škole CARNetova korisnička konferencija Elektronički identitet

Učenički radovi

Objava učeničkih radova na Edutoriju

Kako bismo vam ponudili kvalitetniji, moderniji, pristupačniji i brži pristup svim informacijama i sadržajima na portalu škole.hr, osmislili smo i pokrenuli postupak njegovog redizajna.

Nastavni materijali

Veliko i malo slovo DŽ dž

OŠ HJ A.1.1. Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje. OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju....

Audio&video

Bijela vrana

Jesu li djeca doista 'mala' ili odrasli samo ne shvaćaju ozbiljno? U razgovorima s neobičnom djecom, „bijelim vranama“, Mladen Kušec u svojim emisijama...

1887. - rođen Marc Chagall, francuski slikar ruskog porijekla. pravim...

Copyright © 2010 CARNET. Sva prava pridržana | Uvjeti korištenja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNET.hr
preskoči na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr