| 28. 2. 2012. u 13:57 sati | pošalji link
Zadatak za nastavnike

Opis zadatka
 

Zadatak za nastavnike je obraditi jednu nastavnu cjelinu te ju objaviti u navedenim alatima weba 2.0.

Predloženi postupak za izradu digitalnog nastavnog materijala

 1. Definirati ishode učenja za cjelinu (dobro je rukovoditi se Bloomovom taksonomijom i odabrati ishode u barem dvije domene. Više informacija o ishodima učenja i Bloomovoj taksonomiji nalazi se ovdje).
 2. Odrediti sadržaj i njegov opseg
 3. Metodički oblikovati cjelinu:
  • Definirati ishode učenja za nastavne lekcije
  • Odrediti aktivnosti  u sadržajnom smislu
  • Odrediti medij i alat za provođenje odabranih aktivnosti (npr. Za komunikaciju pri provođenju aktivnosti možete odabrati npr. forum, ali to može biti i Facebook grupa ili Skype)
  • Osmisliti načine procjene znanja (formativna i/ili sumativna procjena znanja)
  • Odabrati alate za procjenu znanja (integrirane u odabrani alat objave sadržaja ili samostalni alat)
 4. Objaviti materijal i učiniti ga javno dostupnim.
 5. Prijaviti materijal na natjecanje.
 6. Predati materijal za objavu na Portalu za škole na http://www.skole.hr/nastavni-materijali/predlozi-materijal.


Prilikom kreiranja materijala možete se rukovoditi nekim od modela instrukcijskog dizajna, npr. ADDIE modelom. Naziv modela akronim je engleskih riječi A - analiza, D - dizajn, D - razvoj, I - implementacija, E – evaluacija.


 
Prikaz 1. Addie model (preuzeto s Easy Learning Blog)

Načine procjene znanja i alate za procjenu i samoprocjenu možete ugraditi u odabrani alat objave nastavnog materijala. Ukoliko odabrani alat ne omogućava ugradnju alata za procjenu znanja tada je proces potrebno dodatno opisati.

Osim navedenog u nastavni materijal možete ugraditi RSS izvore, widgete (standardne, gotove softverske objekte za izradu grafičkog korisničkog sučelja) ili poveznice za praćenje (follow us).


Upute za odabir alata
 

Potrebno je izabrati neku od inačica alata za izradu:


Važne napomene
 

Pri izradi materijala potrebno je voditi računa o autorskom pravu, pristupačnosti i vizualima i dr. Stoga preporučujemo čitanje WEBrošure za izradu dobrog školskog weba u kojoj se nalaze korisne upute za izradu webova u CMS-u za škole, ali čiji dijelovi sadržaja jednako tako vrijede i za izradu bilo koje vrste digitalnog materijala.


Kriteriji ocjenjivanja materijala
 

Maksimalan broj bodova koji materijal može dobiti je 20 bodova i to po slijedećim kriterijima:
 

Kriterij Broj bodova
Odražava li materijal definirane ishode učenja? 3
Je li nastavni materijal metodički usklađen? Jesu li odabrane metode i aktivnosti usklađene i prikladne za sadržaj koji se poučava? 5
Jesu li odabrane metode i alati procjene znanja usklađeni i prikladni za sadržaj koji se ocjenjuje? 3
Je li nastavni materijal vizualno usklađen? 5
Jesu li poštivani principi pristupačnosti? 2
Je li poštivano autorsko pravo; jesu li referencirani izvori tekstova, slika ili bilo koje vrste multimedijalnih elemenata? 2


Pravila natjecanja
 

Više informacija o pravilima natjecanja nalazi se na stranici o pravilima.


Ocjenjivački sud
 

Nastavne materijale prijavljene na natječaj ocjenjivat će stručni Ocjenjivački sud u sastavu:


Korisni linkovi pri izradi materijala
 

D'Souza, Q. (bez datuma). 100 Ideas for Educators; A Guide for RSS and More. Preuzeto 22.12.2011. s http://www.teachinghacks.com/files//100ideasWeb2educators.pdf.

Referalni centri za e-obrazovanje http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/.

Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj http://edu-udzbenik.carnet.hr/1/index.htm.