MZO
Projekt “HAND IN HAND”

Projekt “HAND IN HAND”

Projekt HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja diljem Europe sufinanciran je uz potporu Erasmus+ programa Europske unije – Ključna aktivnost 3 (KA3 – potpora reformi politika). Projekt je započeo 28. veljače 2021., a završava 28. veljače 2024.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću MZO-a za 2022. godinu

Poziv na predavanje za buduće članove timova za psihološke krizne intervencije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Društvo za psihološku pomoć pokreću novi program izobrazbe za buduće članove timova za psihološke krizne intervencije, za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova te sveučilišne nastavnike pomagačkih struka, a koji svoju djelatnost obavljaju u sljedećim županijama: Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj ili Dubrovačko-neretvanskoj.

Okvirni godišnji izvedbeni kurikulumi za nastavnu godinu 2021./2022.

Odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvješćuje javnost da su u Narodnim novinama, broj 2/2022., objavljene odluke o donošenju izmjena i dopuna strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija ekonomist, tehničar za poštanske i financijske usluge, tehničar za računalstvo i tehničar za elektroniku.