preskoči na sadržaj

Razgovor s predsjednikom Nacionalnog vijeća učenika RH

Autor: Ljerka Čulina

Nacionalno vijeće učenika RH - NVURH najviše je predstavničko tijelo učenika osnovnih i srednjih škola te savjetodavno tijelo ministra znanosti, obrazovanja i športa.


Kako bismo vam što bolje predstavili NVURH razgovarali smo s Domagojem Babićem, predsjednikom Nacionalnog vijeća učenika RH.

Možete se za početak predstaviti našim čitateljima?
Pozdrav svim čitateljima Portala, ja sam Domagoj Babić, učenik 1. razreda Gimnazije Antuna Vrančića Šibenik (prirodoslovno-matematički smjer), predsjednik Nacionalnog vijeća učenika RH. Aktivan sam veslač, volim čitanje i matematiku.

Kako ste se odlučili uključiti u Nacionalno vijeće učenika RH? Kada ste postali predsjednik Vijeća?
Mojoj školi je putem dopisa predloženo da pošalje svog predstavnika u županijsko vijeće učenika kako bi se izvršio izbor predstavnika Šibensko-kninske županije u NVURH. S obzirom da je u dopisu pisalo da bi zbog dvogodišnjeg mandata bilo poželjno da predstavnik bude učenik sedmog razreda osnovne škole ili iz nižih razreda srednje škole, ravnatelj je predložio da se izabere učenik sedmog razreda. Tako sam 2007. izabran za predstavnika i od tada sam vezan uz NVURH. Predsjednik Vijeća sam postao u prosincu 2007. godine izborom unutar NVURH-a, nakon što je dotadašnji predsjednik otišao na fakultet.

Kakvo je vaše iskustvo kao predsjednika Nacionalnog vijeća učenika RH?
U smislu predsjednika - ono je dugo koliko i moj mandat:) Međutim, mislim da je moje iskustvo solidno, ali još nedovoljno, budući da sam tek dvije godine u Vijeću.
Ipak, sudjelovao sam na mnoštvu europskih događanja te sam u stalnom kontaktu s predstavnicima europskih nacionalnih organizacija učenika i upućen sam u raznorazne projekte i ideje diljem Europe. Stoga mislim da ću s vremenom steći sve više i više znanja i iskustva.

Ima li Vijeće učenika bitan utjecaj na događanja u školstvu? Koja je poveznica između Ministarstva i Vijeća?
Smatram da Vijeće zasigurno ima utjecaja na sve što se događa ili će se tek dogoditi u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu (budući da smo priznati od strane Ministarstva, ali i raznih ostalih institucija i nekih tvrtki zainteresiranih za aktivnosti vezane uz učenike kao predstavnici učenika osnovnih i srednjih škola).  Utjecaj nije onoliki koliki bismo mi željeli, ali odnedavno se stvari razvijaju na bolje i mislim da će Vijeće s vremenom imati sve značajniji utjecaj.

Poveznica s Ministarstvom je mnogo. Ministarstvo nam pruža logistiku, tehničku podršku i značajnu potporu u našim nastojanjima da usustavimo učenička predstavništva u Hrvatskoj. Pomaže nam u ispunjenju naših zadaća - predlaganja mjera za poboljšanje (uvjeta) rada u školama… Osim toga, Ministarstvo nas i financira u potpunosti.

Koje je područje djelovanja Vijeća učenika?
Vijeće ima vrlo široko područje djelovanja. Ono obuhvaća organiziranje Vijeća učenika u
državi, brigu za prava učenika, proučavanje i nadopunjavanje zakonskih akata i predlaganje mjera poboljšanja istih, izradu brošura, suradnju sa stranim organizacijama učenika (DOS, UNSS, AsuBiH, OBESSU, LMS…), izradu projekata, promidžbu Vijeća, našeg rada i ciljeva… Posao ne treba izmišljati!

Smatrate li da su učenici obaviješteni o postojanju Vijeća te koliku podršku učenika ima Vijeće?
Učenici su obaviješteni o postojanju Vijeća, ali ne dovoljno. Upravo zbog toga NVURH radi na promidžbi među učenicima. U suradnji s CARNet-om napravljena je internetska stranica nvurh.skole.hr. Osnovana je grupa na Facebook-u. U planu je tiskanje brošure, a uskoro ćemo preko MZOŠ-a objaviti natječaj za učenike kako bi dobili idejno rješenje znaka NVURH-a. Vizualni dojam je ipak najvažniji i u radu s drugim organizacijama primijetili smo da smo skoro jedina koja nema svoj logo, pa ni svoje promotivne materijale.

Radimo na maksimalnoj transparentnosti i reprezentativnosti Vijeća i našeg rada. Vijeće ima dobru podršku od strane učenika te izvrsnu od strane MZOŠ-a i ostalih institucija, a tu je neizostavno spomenuti i veliku podršku koju nam daju strane organizacije s kojima surađujemo, pa i Europski organizacijski ured za nacionalne udruge učenika-OBESSU. 

Koliko nas učenici podupiru svjedoče nam naši članovi, koji kroz razgovore s učenicima dobivaju pozitivne dojmove i potporu. Učenici u čijim županijama djeluje županijsko vijeće učenika žele sudjelovati u radu Vijeća i redovno nam šalju prijedloge preko svojih predstavnika. Svim učenicima je u interesu NVURH kao snažna, priznata i transparentna organizacija.

Na koji se način biraju predstavnici te koliko učenici koji nisu u Vijeću imaju upliva na rad Vijeća i teme za koje se nastoje izboriti?
Predstavnici se biraju na mandat od dvije godine i to izborom među predstavnicima osnovnih i srednjih škola s područja jedne županije.

Sjednicu na kojoj se bira predstavnik organizira ured za državnu upravu, a mi želimo u svakoj županiji ustrojiti Vijeće učenika županije kao jedini pravi i valjani način spone između škola i NVURH-a. U nekim županijama taj izbor nije urađen na najs(p)retniji način.

Učenici izvan NVURH-a mogu dvojako utjecati na teme kojima se bavimo. Mogu se  obratiti svom predstavniku izravno ili na sjednici ŽVU, a putem elektroničke pošte nvurh@mzos.hr mogu slati sve svoje prijedloge.

Dnevni red naših sjednica prati Program rada, ali uvijek postoji točka razno kao i izvanredne teme o kojima se raspravlja tako da svaki učenik može sudjelovati u radu NVURH-izravno ili neizravno te doprinijeti svom i boljitku svih učenika.

Zbog čega bi se učenici trebali uključiti u Vijeće i na koji način to mogu učiniti?
Učenici bi se trebali uključiti u rad Vijeća jer je to najbolji način da ostvare svoja prava, učine nešto korisno za sebe i svoje kolege u školskim klupama, ali i izravno sudjeluju u razdoblju korjenitog mijenjanja hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava te se obrazuju na svim poljima, putuju i nauče se aktivnom građanstvu i demokraciji!

Uostalom, Vijeće uvijek treba pametne, aktivne i ambiciozne učenike. To mogu učiniti samo napredujući kroz jednostavnu hijerarhiju učeničkog predstavništva. Uključi se u rad VU tvoje škole (sigurno postoji, jer je to obveza Zakonom o školstvu), a potom možeš postati (sve ovisi o tebi!) predstavnik svoje škole u županiji. Na izbornoj sjednici (svake dvije godine) kandidiraj se za predstavnika svoje županije i ako ti tvoji kolege daju povjerenje-čestitam, postao si član NVURH-a na dvije godine! No, može se sasvim solidno raditi i sudjelovati u radu NVURH-a i ako nisi predstavnik svoje županije - misli globalno, djeluj lokalno:)

Početkom veljače 2009. godine je održana sjednica Nacionalnog vijeća učenika. Kojim temama ste se bavili? Možete li nam izdvoji nekoliko bitnih zaključaka sa sjednice?
Na dnevnom redu je bilo dosad najviše točaka, njih 14, te se zbog obujma posla odlučilo da sjednica bude dvodnevna (čak su nam i ručak i večera bili radni!).

Raspravljalo se o izmjeni Poslovnika o radu Vijeća, izboru zamjenika predsjednika NVURH, školskim vijećima učenika (model organizacije, struktura, podatci), županijskim vijećima učenika, Europskoj deklaraciji o pravima srednjoškolaca, Programu rada NVURH-a, Pravilniku o ocjenjivanju, Okvirnom nacionalnom kurikulumu, projekt COPP grupe (faca 2010.); Predstavljena je regionalnu suradnja i OBESSU (Organizing bureau for secondary school students organizations) te aktivnosti Vijeća vezane uz OBESSU.

Za zamjenika predsjednika Nacionalnog vijeća učenika RH izabran je Benjamin Tkalčec, učenik 3. razreda Gospodarske škole iz Čakovca, predsjednik VU Međimurske županije. Poduprli smo projekt e-matice (uz dužnu zaštitu privatnosti podataka), kojim ćemo dobiti cjelovit uvid u učeničko predstavništvo osnovnih i srednjih škola RH, kao i izdavanje adrese elektroničke pošte koja bi služila predsjednicima VU, a koju bi nasljeđivao i sljedeći predsjednik VU škole/županije.

Naime, svi podaci o predsjednicima i zamjenicima predsjednika VU škola (dobiveni od svih škola), ući će u podatkovni sustav koji će služiti prvenstveno i isključivo NVURH-u za organiziranje učeničkog predstavništva. Jednako tako smo odlučili da održimo konstituirajuću sjednicu županijskog vijeća učenika u svim hrvatskim županijama čim prije, najbolje prije kraja školske godine. Usvojen je Program rada Vijeća za dvogodišnje razdoblje, nakon izmjene jednog članka. Želimo da se naših 10 točaka o VU pošalju kao prijedlog NVURH-a i MZOŠ-a za upisivanje u statut škole, sukladno članku 71. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.

Usvojene točke

  1. sjednice VU se trebaju održavati najmanje dvaput u polugodištu (po potrebi i više puta)
  2. ravnatelj i stručni suradnici škole mogu biti pozvani od strane predsjednika VU škole na sjednicu te sudjelovati u raspravi, bez prava odlučivanja; moraju imati uvid u zapisnik, program rada, poslovnik i sl.
  3. škola je dužna osigurati VU primjerene uvjete za rad i aktivnosti
  4. VU škola je savjetodavno tijelo školskom odboru koje predstavlja interese učenika i predstavničko tijelo učenika sastavljeno od demokratski i transparentno izabranih učenika koje biraju sami učenici
  5. svako VU mora imati svoj poslovnik, program rada i voditi zapisnik sa svake sjednice.
  6. članovima VU mora biti opravdan izostanak s nastave uzrokovan sjednicom.
  7. svi dokumenti VU škole moraju biti jednako dostupni svakom učeniku škole.
  8. VU mora podnijeti godišnje izvješće o radu VU školskom odboru
  9. VU je dužno učenike upoznati s njihovim pravima i obvezama
  10. članovi VU moraju služiti kao primjer ostalim učenicima svoje škole.

Više o sjednici možete pročitati na našoj mrežnoj stranici nvurh.skole.hr.

Jeste li započeli s realizacijom ideja do kojih je došlo na sjednici?
Dakako, nakon sjednice uvijek smo entuzijastični više nego inače. Sada smo pogotovo ozbiljno i odgovorno krenuli u ostvarenje naših zaključaka jer smo svjesni da se naše tijelo nalazi na prekretnici i da ovisi isključivo o nama kuda će NVURH krenuti.

Krenuli smo s izradom mrežne stranice, prijavili smo se na nekoliko projekata OBESSU-a, razgovaramo s Ministarstvom o natječaju za likovni identitet NVURH-a, a uskoro očekujemo radni posjet OBESSU-a Zagrebu i okupljanje NVURH-a. Rađaju se ideje za brošuru, a i krenuli smo na turneju po školama kako bismo se upoznali sa stanjem u našim županijama. Odlučni smo osnovati ŽVU u svim županijama do ljeta i u tome nam je Ministarstvo najveća potpora. Želimo promijeniti nešto i zasad smo na dobrom putu.

I za kraj… Možete nam reći kako usklađujete svoje školske obaveze s dužnostima?
Sve se može kad se hoće:)) Uglavnom profesori, ravnateljica (i roditelji!) imaju razumijevanja za moja izbivanja s nastave i stalna putovanja. Ipak školske obaveze nikad ne zapostavljam, one su uvijek na prvom mjestu.

Ključ kontrole vremena je dobro planiranje i ne ostavljanje sebi previše slobodnog vremena. Ako mojim obvezama u školi, izvannastavnim aktivnostima i poslovima oko NVURH-a i VU škole dodamo 7 treninga tjedno, jasno je da slobodnog vremena baš i nemam. Tako je ipak najbolje, sve je po rasporedu, a najviše mi, dakako, pomaže obitelj.

| 30. 3. 2009. u 00:00 sati | RSS | print | pošalji link |


Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za škole namijenjen učenicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih škola Nacionalni portal za učenje na daljinu Moodle Edu.hr portal CMS za škole CARNetova korisnička konferencija Elektronički identitet

Učenički radovi

Objava učeničkih radova na Edutoriju

Kako bismo vam ponudili kvalitetniji, moderniji, pristupačniji i brži pristup svim informacijama i sadržajima na portalu škole.hr, osmislili smo i pokrenuli postupak njegovog redizajna.

Nastavni materijali

Veliko i malo slovo DŽ dž

OŠ HJ A.1.1. Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje. OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju....

Audio&video

Povijest četvrtkom

Emisija o povijesti Tko je i  kada nešto otkrio i tko je i kada ta otkrića ukrao? Kako nastaju i kako nestaju civilizacije? Što više pokreće ljude:...

1516. - umro Hieronymus Bosch, nizozemski slikar, najčuveniji umjetnik...

Copyright © 2010 CARNET. Sva prava pridržana | Uvjeti korištenja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNET.hr
preskoči na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr