prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Edukativni kutak

nastavnica

U ovom edukativnom kutku možete pronaći više informacija i smjernica koje će vam olakšati prijavu na natjecanje u primjeni digitalnih obrazovnih sadržaja u nastavi i usmjeriti vas na putu ka tituli primarijusa za “Uho, grlo, DOS”. 

CARNET-ovi digitalni obrazovni sadržaji pomoći će vam da osmislite zanimljive i inovativne nastavne aktivnosti, unaprijedite kvalitetu nastave i učinkovitije postizanje ishoda učenja te da motivirate učenike da aktivno istražuju, promišljaju, kritički preispituju  i zaključuju, ali isto tako unaprijedite i svoje digitalne kompetencije.

Sve CARNET-ove digitalne obrazovne sadržaje možete pronaći na Edutoriju – repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja.

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS)

DOS je obrazovni sadržaj u digitalnom formatu koji na sustavan i didaktički primjeren način obrađuje nastavni sadržaj i doprinosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda pojedinog nastavnog predmeta.

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) su sadržaji namijenjeni korištenju u obrazovanju, za učenje i poučavanje. Potiču aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajući i pojedincu prilagođen način.

Namijenjeni su učenicima za učenje na inovativan način, samoprocjenu znanja, samostalno učenje, rad kod kuće ili na nastavi ali nastavnicima za primjenu u nastavi.

U čemu je tajna, pitate se? Prednosti izrađenih digitalnih sadržaja, osim modularnoga korištenja, očituju se i u njihovoj interaktivnosti, multimedijalnosti i prilagodljivosti za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Može ih se koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima.

Sadržaji su izrađeni na temelju kurikuluma nastavnih predmeta, a izrađeni su za 25 predmeta od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije. Također izrađen je i niz interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme te niz interdiscipliniranih digitalnih obrazovnih sadržaja koji na sustavan i didaktički primjeren način, uz primjenu korelacijsko-integracijskog pristupa, obrađuje nastavni sadržaj i doprinosi ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta.

Za određene sadržaje dostupni su i metodički Priručnici za nastavnike kao dio proširene cjelovite metodičke pripreme usmjerene na primjenu digitalnih obrazovnih sadržaja u odgojno-obrazovnom procesu, utemeljenom na suvremenim odgojno-obrazovnim načelima i inovativnim metodama poučavanja.

ilustracija učiteljaNa primjer želite li na satu Kemiju za 8. razred, učenicima približiti složenije koncepte i motivirati ih na aktivno sudjelovanje, tu su 4 Modula s pripadajućim DOS jedinicama, obogaćeni multimedijskim i intekativnim sadržajima koji će zasigurno doprinjeti zornijem prikazu sadržaja i aktivnijem angažmanu učenika. Uz pripadajući modul tu je i Priručnik za nastavnike u kojem su naglašene specifičnosti pojedinih DOS jedinica te je ukazano na metode poučavanja. Ukoliko pak želite osmisliti inovativniji pristup poučavanju na satu Psihologije za 2. razred gimnazije, na Edutoriju možete pronaći 12 interaktivnih videolekcija podijeljenih u pet tematskih područja.

Scenarij poučavanja

Scenariji poučavanja materijali su koji pružaju inovativne i maštovite ideje za svrhovitu primjenu digitalnih alata i sadržaja, te suvremenih pedagoških pristupa u nastavi.

U scenarijima poučavanja naglašene su korelacije i interdisciplinarni  pristup s drugim nastavnim predmetima, čime se osnažuje integracija sadržaja različitih nastavnih predmeta i omogućuje učenicima da svoja znanja, vještine i stavove razvijene u školi primjenjuju u svom životnom okruženju. Tako scenarij poučavanja za općeobrazovne predmete obuhvaća niz aktivnosti za jedan predmet, a scenarij poučavanja za određenu međupredmetnu temu sadrži 3 do 5 opisa aktivnosti koje pokazuju na koji se način ta međupredmetna tema može uključiti u različite općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti.

Uvažavajući specifične potrebe učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u scenarijima poučavanja ponuđene su i prilagodbe aktivnosti za rad s učenicima s teškoćama u procesu učenja, ali i dodatni materijali ili aktivnosti za proširenje znanja ili vještina učenika koji mogu i žele više.

U primjeni scenarija poučavanja, mogu vam pomoći i izrađeni priručnici za primjenu i izradu scenarija poučavanja te didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. 

Kako izgleda jedan scenarij poučavanja naprimjer za Povijest 1. razred gimnazije, možete vidjeti na poveznici.

U primjeni digitalnih alata koji su preporučeni u scenarijima poučavanja učiteljima i nastavnicima mogu pomoći opisi, recenzije i tutorijali dostupni na e-Laboratoriju.

CARNET-ovi obrazovni sadržaji – EduBlic

Želite li samostalno i svojim tempom razvijati vlastite digitalne kompetencije, pritom učeći nešto novo ili istražujući temu koja vas zanima – i sve to u manje od 10 minuta? Upravo je to zadaća i svrha EduBlica, obrazovnog sadržaja CARNET-ovog Programa obrazovanja.

ilustracija laptopaEduBlic je paket digitalnih objekata za mikroučenje namijenjenih profesionalnom razvoju svakog obrazovatelja. Radi se o sažetim i kratkim sadržajima koji nastavnicima pomažu riješiti probleme i/ili situacije s kojima se susreću u praksi, a sadržajno su usmjereni na omogućavanje razvoja digitalnih kompetencija prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje. 

Svi sadržaji podijeljeni su u 6 područja (profesionalni angažman; digitalni izvori i materijali; učenje i poučavanje; praćenje i vrednovanje; osnaživanje učenika; digitalne kompetencije učenika) i 3 razine složenosti (početna, srednja i napredna).

Razlikujemo dvije vrste sadržaja – mikrolekcije i videolekcije. Mikrolekcija je digitalni objekt za učenje koji se sastoji od teksta, slike, interaktivnog elementa ili videosadržaja, a videolekcija sadrži samo videosadržaj.

Ovdje možete pronaći upute za uporabu za što bolje snalaženje unutar ponuđenih sadržaja koje nudi EduBlic.

Izrada video sadržaja

I na kraju, ali ne i manje bitno, uz opis nastavne aktivnosti potrebno je priložiti i video sadržaj u kojem ćete prezentirati opis aktivnosti za provedbu sata te prikazati samu provedbu prijavljene aktivnosti na nastavi. Kako izraditi kvalitetan video i koji alati vam mogu pomoći, možete pronaći u nastavku.

ilustracija video lekcijeNajprije isplanirajte sadržaj videa u obliku scenarija koji će vam pomoći da tijek radnje bude smislen, da uspješno i smisleno ispričate priču. Razmislite o tome što su za vas ključne poruke ili ključni trenuci u pripremi ali i u samoj provedbi nastavne aktivnosti, te nastojte da sadržaj bude cjelovit, smislen i privlačan gledatelju. 

Uz scenarij pripremite i knjigu snimanja kao niz najvažnijih scena u linearnom vremenskom slijedu prikazanih kroz crteže, kolaž, fotografije i sl. koji će vam pomoći da scenarij pretvorite u vizualni format. On će vam omogućiti da vizualni prikaz uskladite s tonom te da lakše planirate snimanje scena ili sve potrebne elemente i korake za animaciju. Iako je knjiga snimanja primarno vizualna, korisno je naznačiti i ključne dijelove naracije, dijaloga, glazbu i ostale zvučne elemente, umetnute multimedijske elemente koji prate video, ukoliko ih koristite.

To je to, kada je faza ideja i pripreme gotova, možete se baciti na snimanje. Kod snimanja je korisno snimiti više materijala nego li vam se čini nužnim jer bi u kasnijem dosnimavanju bilo vrlo zahtijevno rekreirati određene scene. Završni proces koji vas čeka je montaža kad ćete sve elemente – priču, sliku i zvuk ujediniti u atraktivan i poticajni video. 

Niže možete pronaći niz kratkih uputa za kreiranje videa te preporuke alata koji vam mogu biti od pomoći:

 

Postoji i niz novih tehnologija i alata za izradu videa, posebno bi izdvojili one koji se služe umjetnom inteligencijom.