prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kriteriji

Tko može sudjelovati?

Natjecanje je namijenjeno učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. 

Jedan prijavitelj se na natjecanje može prijaviti samo jednom i to s jednom nastavnom aktivnošću. 

Kako sudjelovati u natjecanju?

Za sudjelovanje u natjecanju, potrebno je osmisliti nastavnu aktivnost u kojoj će se koristiti digitalni obrazovni sadržaj i/ili scenarij poučavanja te primijeniti znanja i kompetencije stečene korištenjem CARNET-ovih obrazovnih sadržaja (e-tečajeva i EduBlica) i opisati na koji način je autor, sve navedeno, uklopio u nastavnu aktivnost kao i priložiti odgovarajuće poveznice na primjenjene sadržaje.

Nastavnu aktivnost je potrebno opisati (od 400 do 800 riječi) te je u opisu potrebno navesti svrhu, cilj i odgojno-obrazovne ishode i/ili očekivanja nastavne aktivnosti te je potrebno jasno opisati način provođenja aktivnosti u nastavi.  

Nastavna aktivnost koja se prijavljuje mora biti originalno osmišljena nastavna aktivnost, koja je prikladna za dob učenika i nastavni predmet. Nastavna aktivnost može biti osmišljena za jedan ili za dva nastavna sata (blok-sat), odnosno za maksimalno 90 minuta trajanja nastave.

Osim osmišljavanja i provedbe nastavne aktivnosti, prijavitelj treba izraditi i dostaviti kratki video u trajanju od dvije do pet minuta, u kojem će prezentirati opis aktivnosti za provedbu sata te prikazati samu provedbu prijavljene aktivnosti na nastavi. 

Nagrade: 

 • Autori prva tri (3) rada, s najviše dodijeljenih bodova prema Kriterijima za ocjenjivanje, dobivaju kotizaciju za sudjelovanje na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike – CUC 2024, koja će se održati od 17. do 19. travnja 2024. godine, pri čemu su troškovi smještaja i prijevoza ( organizirani prijevoz za sudionike konferencije) pokriveni. 
 • Sudjelovanje na CUC-u 2024. podrazumijeva i 15-minutno interaktivno izlaganje u kojem će autori prva tri rada, s najviše dodijeljenih bodova prema Kriterijima za ocjenjivanje, pokazati svoj video i kratko predstaviti nastavnu aktivnost koju su osmislili uz korištenje CARNET-ovih sadržaja.

Kako se prijaviti?

Za sudjelovanje na natjecanju, potrebno je prijaviti se putem prijavnog obrasca koji se nalazi na poveznici.

U prijavnom obrascu je obavezno navesti sve tražene podatke, te uz opis nastavne aktivnosti, priložiti i poveznice na korištene sadržaje te poveznicu na izrađeni video.

Preporučuje se da se pri ispunjavanju prijavnog obrasca, video učita na Google Drive ili OneDrive te u polje “Videomamac”, u prijavnom obrascu, unese poveznica za preuzimanje. 

Prijave na natjecanje zaprimaju se od 8.veljače 2024. pa do zaključno 18.ožujka 2024. godine, u 23:59:59.

Za sva pitanja vezana za natjecanje, upiti se mogu slati na adresu: natjecanje@carnet.hr.

Imena pobjednika i dobitnika nagrada bit će objavljena najkasnije do 27. ožujka 2024. na mrežnim stranicama Portala za škole.

Kriteriji natjecanja

Osnovni ili eliminacijski kriteriji 

U prijavljenoj nastavnoj aktivnosti obavezno je koristiti digitalni obrazovni sadržaj (DOS) i/ili scenarij poučavanja (SP) koji su objavljeni na Edutoriju – repozitoriju digitalnih obrazovnih sadržaja, te opisati i prikazati način na koji su navedeni sadržaji korišteni. 

Uz prijavu, je obavezno izraditi i dostaviti video, u trajanju minimalno dvije minute a maksimalno pet minuta, u kojem je prikazano kako je izvršena aktivnost za provedbu sata te prikazati samu provedbu prijavljene aktivnosti na nastavi.

Tekst sadržaja nastavne aktivnosti, treba biti na hrvatskom standardnom jeziku, osim u iznimkama kada je namijenjen učenju stranih jezika, te ukoliko je fokus nastavne aktivnosti lokalni izričaj odnosno dijalekt.

Prijavni obrazac također mora biti ispunjen i predan na hrvatskom standardnom jeziku, dok video može biti i na stranom jeziku, no u tom slučaju mora imati podnapise, odnosno odgovarajući prijevod na hrvatski jezik.

Sadržaj nastavne aktivnosti i video treba biti kreiran u duhu tolerancije (nacionalna, etnička, vjerska, rasna, spolna, rodna itd.) tako da ne potiče nasilje i vrijeđanje.

U slučaju da se sklopu nastavne aktivnosti koriste autorska djela drugih autora, obavezno je urediti prava na korištenje, prije prijave na natjecanje.

Ako prijavljene nastavne aktivnosti ne ispunjavaju zadane kriterije, organizator zadržava pravo izuzeti ih iz daljnjeg natjecanja bez posebnog obrazloženja. 

Napomene:

 • jedan autor se može na natjecanje, prijaviti samo jedanput, te će se u slučaju podnošenja više od jedne prijave, u razmatranje uzeti ona koja je prva prijavljena,
 • ukoliko dva ili više prijavljenih radova, u evaluaciji postignu isti broj bodova, u obzir će se uzeti kriterij datuma prijave te će nagradu dobiti rad koji je prijavljen prvi,
 • CARNET nije odgovoran za eventualne povrede autorskog i srodnih prava od strane prijavitelja,
 • CARNET zadržava pravo objave imena nagrađenih autora, njihovih radova i videa.

 

Kriteriji za ocjenjivanje

Redni br. Kriteriji Maksimalni broj bodova
1. Didaktičko-metodički pristup 30
2. Tehnički kriterij – video 20
3. Stručno-sadržajni aspekt – nastavna aktivnost 20
4. Opći dojam 20
5. Dodatni bodovi 10
Ukupan maksimalni broj bodova 100

 

 • Didaktičko-metodički pristup

Kriterij kojim se vrednuje didaktički i metodički pristup ocjenjuje jesu li u oblikovanju jasno istaknuti svrha, cilj i odgojno-obrazovni ishodi i/ili očekivanja nastavne aktivnosti te u kojoj mjeri nastavna aktivnost omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda i/ili očekivanja te aktivnosti. Nadalje vrednuje se kojoj mjeri je jasno opisan način provođenja nastavne aktivnosti i je li motivirajuća i primjerena za razvojnu dob učenika za koje je namijenjena.

 • Tehnički kriterij – video

Ovim kriterijem ocjenjuje se zadovoljava li video sadržaj estetske kriterije: oštrinu, usklađenost boja, kontrast, kvalitetu zvuka i usklađenost zvuka sa slikom. Također se ocjenjuje jesu li i u kojoj mjeri, u videu korišteni multimedijski elementi (fotografija, animacija, grafika, i sl.) za jasnije prikazivanje i naglašavanje bitnih djelova sadržaja.

 • Stručno-sadržajni aspekt – nastavna aktivnost

Kroz kriterij stručno-sadržajnog aspekta ocjenjuje se li primjena digitalnih sadržaja i tehnologija smisleno uklopljena u nastavnu aktivnost i usklađena s njenom svrhom  odnosno u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda i/ili očekivanja.

Pri vrednovanju se također uzima u obzir i je li vidljiva primjena znanja/kompetencija stečenih kroz CARNET-ove edukacije (e-tečaj/EduBlic).

 • Opći dojam

Kriterijem općeg dojma ocjenjivat će se način prezentacije predloženog koncepta te usklađenost svih primijenjenih elemenata u nastavnoj aktivnosti. Također se ocjenjuje u kojoj mjeri nastavna aktivnost doprinosi odgoju učenika (kritičko promišljanje, stavovi, vrijednosti) te motivira li ih na aktivno sudjelovanje.

 • Kriteriji za dodatne bodove

Dodjeljivanje dodatnih bodova, u procesu evaulacije, moguće je samo u navedenim slučajevima, ukoliko:

 • su u nastavnoj aktivnosti primijenjeni i korišteni i digitalni obrazovni sadržaj (DOS) i scenarij poučavanja (SP) – potrebno je priložiti poveznice na korištene materijale unutar sadržaja nastavne aktivnosti;
 • je autor nastavne aktivnosti pohađao CARNET-ovu edukaciju (e-tečaj/EduBlic) – potrebno je navesti koju edukaciju te opisati način na koji je doprinjela pripremi odnosno provedbi nastavne aktivnosti;
 • je video je izrađen uz pomoć digitalnih alata za izradu video sadržaja.