Ana Volf
Sedma mobilnost Comenius projekta “More trees? Yes,please!”

Jedan grad, dva kontinenta

Predstavnice Osnovne škole Ivana Mažuranića iz Vinkovaca u sklopu projekta “More Trees? Yes, please!” posjetile su partnersku školu u Akcakoci u Turskoj.