prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na Portal za škole na adresi skole.hr.

Status usklađenosti

Portal za škole je usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali je potrebno provesti ispitivanje digitalne pristupačnosti od strane stručnjaka kako bi se definirala eventualna manja odstupanja od zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Nepristupačni sadržaj

Ukoliko postoji, nepristupačan sadržaj bit će definiran nakon provedbe ispitivanja digitalne pristupačnosti u razdoblju između 3. rujna i 15. prosinca 2021., a informacije o istom će biti dodane u ovu Izjavu o pristupačnosti.

Podizanje razine pristupačnosti

Testiranje pristupačnosti provest će osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici digitalne tehnologije, odnosno mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih sadržaja koji uključuju multimedijske i interaktivne sadržaje.

Testiranje digitalne pristupačnosti bit će provedeno korištenjem računala, minimalno na operativnom sustavu Windows 10 i mobilnih uređaja, minimalno na operativnim sustavima iOS i Android. Pri testiranju koristit će se različiti internetski preglednici koji će obavezno uključivati, ali neće biti ograničeni na Google Chrome, Firefox i MS Edge. Osim pomoćnih tehnologija ugrađenih u operativne sustave, koje osobama s invaliditetom omogućavaju korištenje tog sustava i/ili služe za komunikaciju između aplikacija sustava i periferne pomoćne opreme, prilikom testiranja digitalne pristupačnosti koristit će se i periferna pomoćna oprema kada je to potrebno da bi se provjerila pristupačnost za osobe s određenom vrstom invaliditeta.

CARNET će poduzeti potrebne mjere kako bi otklonio eventualne nedostatke pristupačnosti koji će biti uočeni tijekom testiranja i podigao razinu pristupačnosti Portala za škole u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 3. rujna 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost navedenog digitalnog obrazovnog sadržaja korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • telefaksom: +385 1 6661 630
  • putem CARNET-ove službene Facebook stranice
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.