Na koji način se i u kojim aspektima digitalno i inkluzija susreću u kontekstu obrazovanja do sada nije propitivano iz perspektive antropologije što je bio jedan o temeljnih okvira unutar kojeg je osmišljen projekt “Digital Inclusion in Teacher Education”.