U OŠ Katarina Zrinska Mečenčani od 9. do 12. listopada 2014. odvijao se radni sastanak multilateralnog međunarodnog Comenius partnerstva „Our Diverse Places in a Cohesive Europe“ u kojemu OŠ Katarina Zrinska Mečenčani sudjeluje s još 9 škola partnerica iz europskih zemalja (Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Španjolska, Švedska, Italija, Bugarska, Poljska i Češka).