Učenici 6. razreda Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku su na Hrvatskom jeziku obrađivali teme o hrvatskoj povijesti i početcima hrvatske pismenosti te teme o trima hrvatskim narječjim a i govorima.