Web 2.0 alati nalaze primjenu u svim razinama obrazovanja, od osnovnih škola do sveučilišta. Kako smo svjedoci stalnih očekivanja naših učenika da nastavnici koriste  nove tehnologije u obrazovanju to su se u promišljanju o ovoj temi nametnula sljedeća pitanja: koriste li nastavnici Web 2.0 alate, na koje načine i u kojoj mjeri, te koji su njihovi planovi za budućnost?