Djeci je potrebno usmjeravanje odraslih kako bi zavoljela čitanje za koje je potrebno odvojiti vrijeme koje bi radije proveli u igri.