Povodom Međunarodnog dana sporta koji se u svijetu obilježava svake posljednje srijede u mjesecu svibnju, profesorica Srednje škole Isidor Kršnjavi Našice – Mirjana Rajić Zebić sa svojim učenicima je organizirala virtualnu suradnju na njemačkom jeziku na županijskoj, međužupanijskoj i međunarodnoj razini.