U Osnovnoj školi „August Šenoa“ iz Osijeka, knjižničarka Anica Bokor provodi niz aktivnosti i projekata posvećenih čitanju, a učiteljica Mirna Lišnić se već u prvom razredu susrela s djecom koja znaju i vole čitati, ali i s učenicima koji imaju slabije razvijen rječnik, poteškoće u glasovnoj analizi i sintezi, a samim time i poteškoće u usvajanju vještine čitanja i razumijevanja pročitanog.