Osnovna škola Kuršanec broji 420 učenika, od čega 350 učenika romske nacionalne manjine. Rad s romskom populacijom izazovan je, ali istovremeno i izuzetno zanimljiv. Veliki je izazov pronaći optimalna rješenja u ponekad teškim obrazovnim i odgojnim situacijama. Potrebno je stvoriti pozitivno i dovoljno poticajno okruženje za rad i suradnju učenika koji potječu iz različitih sredina i kultura. Romski učenici često imaju značajnih poteškoća u postizanju obrazovnih ciljeva zbog nepoznavanja hrvatskoga jezika i teških socijalnih uvjeta iz kojih dolaze.

U ovom radu predstavit ću  zanimljiv projekt na kojem su zajedno radili hrvatski i romski učenici. Projekt je sufinanciran od strane osnivača škole i OŠ Kuršanec u svrhu poticanja učenika na recikliranje, profesionalnu orijentaciju, povezivanje i zajedništvo hrvatskih i romskih učenika te opremanje učionice tehničke kulture.