Za potrebe ovog empirijskog istraživanja izrađen je upitnik sastavljen u MS Formsu. Nastavnici kemije iz Osnovne škole Frana Galovića, Zagreb ispunjavali su anoniman upitnik koji se sastojao od pitanja višestrukog izbora (spol, godine starosti i godine staža) te pitanja sastavljenih od više tvrdnji.