Anketa “Izazovi petog razreda” provedena je u četiri osnovne škole te su u nju uključeni iskazi i mišljenja ukupno 120 učenika petih razreda. Ona se sastoji od šest pitanja koja se odnose na iskustvo i doživljaje s kojima su se suočili učenici u petom razredu.