Sigurno ste već imali osjećaj po izlasku iz učionice da niste uspjeli razgovarati sa svakim učenikom, da niste prenijeli sve informacije koje ste planirali, da je nastavni sat prekratak za kreativne i istraživačke aktivnosti. Razlog tome je sve zahtjevnija suvremena nastava i preopširan nastavni sadržaj.