"Naučila sam da će ljudi zaboraviti ono što si rekao, ljudi će zaboraviti ono što si učinio, ali ljudi nikada neće zaboraviti kako su se zbog tebe osjećali.” Maya Angelou. Ovaj citat čula sam na...