U Osnovnoj školi Popovac koja uključena u eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ provedeno je istraživanje o zadovoljstvu tim programom.