prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako se igra šah

Šah je igra na ploči za dva igrača. Ploča je kvadratnog oblika, podijeljena u 64 (8×8) polja, obojana naizmjenično svjetlom i tamnom bojom (“bijeli” i “crni”). Svaki igrač ima po 16 figura, od toga osam pješaka. Jedan vodi bijele, a drugi crne figure.

Igra s ovakvom pločom i figurama postoji barem od 6. st., ali su se pravila o kretanju figura tijekom vremena mijenjala.

Rezultat šahovske igre ovisi isključivo o vještini igrača, a nimalo o sreći. Igrači vuku naizmjenično po jedan potez. Cilj igre je matirati kralja. Na početku igre obje strane (bijeli i crni) imaju po 16 figura. Od toga – 8 pješaka, 2 skakača (konja), 2 lovca, 2 topa (kule), 1 kraljica i 1 kralj.

Dopuštena kretanja

Kralj se može pokretati svim smjerovima  ali  samo za jedno polje. Nikada ne smije doći na mjesto koje napada bilo koja suparnička figura.

Dama (naziva se još i “kraljica”) je najjača figura, kreće se neograničeno u svim smjerovima: okomito,vodoravno i dijagonalno. Ne može preskakati figure.

Top (naziva se i “kula”) kreće se neograničeno okomito i vodoravno (po linijama i redovima). Ne može preskakati ostale figure.

Lovac (često se koristi njemački naziv “laufer”) kreće se neograničeno po dijagonalama. Ne može preskakati druge figure. Svaki se kreće po određenoj boji.

Skakač (naziva se i “konj”) je jedina figura koja može preskočiti drugu figuru, svoju ili protivničku. Kreće se u obliku slova L; dva polja ravno, zatim jedno polje lijevo ili desno, na bilo koju stranu. Dakle, ako stoji u centru table ima osam raspoloživih polja.

Pješak se kreće isključivo prema naprijed. Iz početne pozicije, u drugom redu, može ići naprijed za jedno ili za dva polja, a nakon toga samo za jedno polje. Uzimati može samo ukoso na prvo polje prema naprijed.

Tri su načina obrane od napada na kralja:

  • pomaknuti kralja na polje koje nije pod napadom
  • postaviti neku svoju figuru na liniju napada (ako napad nije od skakača)
  • uzeti (pojesti) napadačku figuru, a da pritom kralj nije ugrožen od napada protivnika.

Ako niti jedna obrana nije moguća, kralj je matiran. Napad na kralja zove se “šah”, a ako je to istovremeno i mat, igrač koji napada kaže: “šah-mat”, ili samo “mat”.

Promocija – kada pješak dođe na posljednje polje (bijeli pješak na osmi red, odnosno crni pješak na prvi red) pretvara se u jednu od teških figura po izboru igrača: damu, topa, lovca ili skakača. U sljedećem potezu, ta figura može igrati kao i svaka druga.

Rokada je poseban potez, koji se obavlja kraljem i topom. Rokada je potez kojime istovremeno pomičemo kralja i topa, a moguć je:

  • ukoliko prije nije pomaknuta niti jedna od navedenih figura
  • ako su polja između kralja i željenog topa prazna
  • ako kralj nije u šahu
  • ako kralj ne prelazi polja pod napadom
  • ako kralj ne dolazi na polje pod napadom.

Nema veze ako je kralj prije bio pod napadom ili ako je top pod napadom kad se rokada izvrši. Mala rokada je pomicanje kralja dva polja desno i premještanje desnog topa jedno polje lijevo od kralja. Velika rokada je pomicanje kralja dva polja lijevo i lijevog topa jedno polje desno od kralja.