Jedan je od većih izazova roditeljstva danas upravljanje dječjim korištenjem digitalnih uređaja poput pametnih telefona, tableta, laptopa i medija, s obzirom na to da djeca i mladi iz dana u dan sve više vremena provode na internetu (Varga i sur., 2022).