Na prvome danu Festivala predstavljeni su projekti 55 osnovnih škola unutar programa Čuvari baštine, Dalmatinski suvenir i RoboStart. Članovi ‘INA Leteći medvjedići’ Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju – Anica Domazet Lošo, Marija Jelinčić, Eva Ćurković i Josip Poljak predstavili su svoj cjelogodišnji projekt “Putevima naših branitelja”.