CARNET-ov Nacionalni CERT je 8. i 9. lipnja 2022. sudjelovao u kibernetičkoj vježbi Cyber Europe 22 u organizaciji Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA).