U sklopu programa obrazovanja projekta e-Škole II faza CARNET je osmislio novi e-tečaj pod nazivom Digitalni repozitorij za hrabre.