U današnje digitalno doba važno je osnažiti mlade ljude da se suoče s izazovima i koriste digitalne tehnologije. Izvješće OECD-a „Osnaživanje djece u digitalnom dobu“ naglašava važnost pristupa kvalitetnom digitalnom sadržaju, razvijanja digitalnih vještina, održavanja ravnoteže u korištenju tehnologije i zaštite djece od potencijalnih rizika.