DanuRb+ projekt, u koji smo se, u Ekonomskoj školi Vukovar, uključili ove školske godine, obuhvaća šest podunavskih zemalja. To su Slovačka, Mađarska, Srbija, Hrvatska, Rumunjska i Bugarska. Glavni cilj je reaktivirati nedovoljno iskorištenu kulturnu baštinu i resurse u sve manjim naseljima rubnih i pograničnih područja rijeke Dunav. Rezultat projektnih aktivnosti je povezivanje Dunava s dionicima projekta pod jedinstvenim brendom koji je dovoljno jak da poveća lokalni prosperitet i međunarodnu turističku atraktivnost.