U okviru projekta Scientix 4, CARNET je u suradnji s Centrom za promociju nauke (Srbija) i Sveučilištem u Mostaru (Bosna i Hercegovina) organizirao natjecanje pod nazivom SEE (South-East Europe) Eco-STEAM Challenge, posvećeno adaptaciji i ozelenjivanju škola u kontekstu klimatskih promjena.