U četvrtak, 2. rujna 2021. godine, u 10 sati CARNET će napraviti zamjenu RADIUS rootCA certifikata za domenu skole.hr.