Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Eksperimentalni kurikulum nastavnoga predmeta Svijet i ja za osnovne škole nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (od 27. ožujka do 11. travnja 2023. godine).