U okviru 10. međunarodne konferencije – Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji: ERFCON23 održat će se predkonferencija “Asistivna tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji” u organizaciji Odsjeka za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Laboratorija za asistivnu tehnologiju ERF-a.