U Godišnjem planu i programu rada škole za škol. god. 2022/23., a i u Kurikulumu, planiran je projekt poticanja čitanja i pisanja “Dogodovštine jedne stonoge” u Osnovnoj školi “Ljudevit Gaj” u Krapini.