Učenje u kontekstu obrazovanja često se promatra kroz prizmu različitih oblika nastave, koji su nerijetko povezani s određenim pedagoškim pristupima. Jedan je od elemenata koji (ne)svjesno može utjecati na oblik nastave broj učenika pri čemu upravo ta raznolikost oblika nosi sa sobom i različite aspekte pedagoških filozofija.