Astronomi su otkrili na rubu Mliječne staze skupinu zvijezda koje su najudaljenije od Zemlje, udaljenije od bilo koje dosad poznate zvijezde naše galaksije i na pola su puta do susjedne Andromede.