Sve tri drame čuvenog dramskog ciklusa “Glembajevi” – “Gospoda Glembajevi” 1928., “U agoniji” 1928./1957., “Leda” 1932. – prvi put su prevedene u cijelosti na francuski jezik i objavljene u prijevodu Nicolasa Raljevića u nakladi Prozor-éditions.