Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima (Pravilnik KAM) objavljen je online u sunakladništvu NSK, Hrvatskoga državnog arhiva i Muzejskoga dokumentacijskog centra.