U Osnovnoj školi Središće iz Zagreba u nastavi Hrvatskog jezika obrađivala se tema grafita.