Projekt HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti učitelja diljem Europe sufinanciran je uz potporu Erasmus+ programa Europske unije – Ključna aktivnost 3 (KA3 – potpora reformi politika). Projekt je započeo 28. veljače 2021., a završava 28. veljače 2024.