Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio Upute za provedbu državne mature školske godine 2020./2021. – ljetni rok tijekom epidemije COVID – 19.