Kad je riječ o medijskom obrazovanju, odnosno razvoju vještina medijske pismenosti kod djece i mladih u hrvatskim školama, kao najveći izazovi ističu se nedovoljna satnica, nedostatak nastavnih materijala, neujednačena opremljenost škola i osposobljenost nastavnika za poučavanje o medijima. Iako ima mnogo odličnih primjera dobre prakse, koji se predstavljaju u rubrici Učitelji na portalu medijskapismenost.hr, mnogi se pitaju odakle krenuti.