U razdoblju od 20. do 25. lipnja 2022., mr. sc. Ella Rakovac Bekeš pohađala je navedeni tečaj u sklopu Erasmus akreditacije koja je dodijeljena I. gimnaziji Osijek.