Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je javni poziv kandidatima koji će sudjelovati u izradi ispitnih materijala i provedbi teorijskoga dijela ispita te ispita vještina iz obvezatnih strukovnih modula za zanimanje “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege” u šk. god. 2022./2023.